Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010

Θέλω κράτος που...


Θέλω Κράτος που…
Επειδή

α.)«Τη φωτιά της δημιουργίας τη συντηρούν οι ανυπόταχτοι, οι ανικανοποίητοι, οι τυχοδιώκτες της ψυχής και του πνεύματος.». (Θεοτοκάς).                                                                 

β.)«Βλέπουμε πως η πρόοδος των τεχνών και όλων των άλλων δεν γίνεται απ’ αυτούς που εμμένουν στην καθεστηκυία τάξη αλλά από αυτούς που τολμούν να κινούν πάντοτε κάτι από τα μη καλώς έχοντα:
Τας επιδόσεις ορώμεν γινομένας και των τεχνών και των άλλων απάντων, ου δια τους εμμένοντας τοις καθεστώσιν, αλλά δια τους επανορθούντας και τολμώντας αεί τι κινείν των μη καλώς εχόντων.”                                                                                                                    (Ισοκράτης)


Θέλω Κράτος που…

1)      Θα διασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών, αλλά, πρωτίστως, την ελευθερία τους. «Μηδέν ελευθερίας προκρίνω».                                                    (Διογένης).                                   

  Διότι: «Όσοι δέχονται να χάσουν την ελευθερία τους για την ασφάλειά τους δεν είναι άξιοι ούτε της ελευθερίας ούτε της ασφάλειας»                                                                 (Βενιαμίν Φραγκλίνος)       
                                                              
2)       Θα σέβεται τον μόχθο του απλού ανθρώπου και θα τιμά τον χρηστό πολίτη.

Διότι: 
α) «Όσο τιμώνται στην πόλη τα πλούτη και οι πλούσιοι, τόσο περιφρονείται η αρετή και οι χρηστοί: Τιμωμένου δη πλούτου εν πόλει και των πλουσίων, ατιμοτέρα αρετή τε και οι αγαθοί.».                                                                                                                               (Πλάτων).   

 β) ο αληθινός πολιτικός άρχων «ου πέφυκε (δεν έγινε) το αυτώ (το δικό του) συμφέρον σκοπείσθαι (να φροντίζει), αλλά το αρχομένω.».                                                                        (Πλάτων)

ανάγερτος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου